Ad rem Public Relations > Oferta > PR Korporacyjny

Dobry wizerunek firmy w mediach i otoczeniu biznesowym jest wynikiem konsekwentnie prowadzonych działań
z obszaru PR korporacyjnego, budujących właściwe, pożądane z punktu widzenia firmy skojarzenia. Pozytywne konotacje obejmują nie tylko samą firmę, ale co bardzo ważne, rozciągają się również na poszczególne marki
czy oferowane przez firmę produkty i usługi.

Nasza oferta w obszarze PR korporacyjnego obejmuje m.in. przeprowadzenie audytu komunikacyjnego wraz z analizą dotychczasowego postrzegania firmy w mediach, przygotowanie strategii budowania i umacniania wizerunku, prowadzenie biura prasowego, Media Relations, komunikację B2B, relacje z inwestorami, komunikację wewnętrzną oraz komunikację z otoczeniem biznesowym i społecznością lokalną, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, przygotowanie i realizację programów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, doradztwo w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej, a także przygotowywanie, opracowywanie lub redagowanie materiałów firmowych.

   

Ad rem Public Relations
ul. Bukowińska 10 lok. 218
02-703 Warszawa


Wyślij e-mail z formularza kontaktowego
Polityka prywatności   |   Zasady korzystania